HOTLINE: 079 79 79 247 | Email: info@ttdecor.net

Gia Hạn Thời Gian Bảo Hành Công Trình Xây Dựng Cho Khách Hàng

Kính gửi Quý Khách hàng,
 
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhà thầu và thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi của Quý Khách hàng. Công ty xin thông báo về việc gia hạn thời gian bảo hành công trình xây dựng như sau:
 
1. Nội dung: 
Tất cả các công trình xây dựng do TTDECOR thi công hoàn thiện sẽ được gia hạn thời gian bảo hành đến 24 tháng.
(Tính từ thời điểm Quý Khách Hàng ký kết biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng).
 
2. Đối tượng áp dụng:
Các công trình xây dựng được Quý Khách Hàng ký kết biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

3. Điều kiện áp dụng:
Các công trình xây dựng được Quý Khách Hàng ký kết biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.