Thông Báo Về Việc Từ Chối Nhận Quà Tết Từ Đối Tác

Nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Tín Trung thông báo đến các đối tác phòng ban cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên như sau:

THÔNG BÁO

(Về việc từ chối nhận quà Tết từ các đối tác - Nhâm Dần 2022)

·  Căn cứ vào tình hình kinh tế chung của cả nước.

·  Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Tín Trung thông báo đến các đối tác phòng ban cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước nhà nói chung và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy nhằm san sẻ gánh nặng tài chính với những đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua, Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Tín Trung xin từ chối nhận quà Tết từ các đối tác.

Chân thành cảm ơn các đối tác đã đồng hành cùng Tín Trung trong suốt giai đoạn vừa qua và mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác tốt đẹp và bền vững.

Trân trọng kính chào!