Ghế Boutique

KÍCH THƯỚC 

  1. Dài : 59 cm 
  2. Rộng : 59 cm 
  3. Cao : 76 cm

MÀU SẮC : 

  1. Tím Pastel