Ban Quản Trị

CEO

MR LÊ ĐÌNH TÙNG

Trưởng phòng kiểm soát hợp đồng - thanh toán

MR TRƯƠNG QUỐC HƯNG

Giám đốc tài chính

MRS NGUYỄN THỊ LINH

Giám đốc thi công

MR NGUYỄN VĂN THANH

Trưởng phòng kinh doanh

MR TRẦN NGỌC THÀNH

Quản lý dự án

MR TRẦN VĂN DŨNG

Trưởng phòng thiết kế 3D

MR DƯƠNG ĐỨC HIẾU

Trưởng phòng triển khai 2D

MR TRẦN PHONG PHI

Trưởng phòng dự toán

MR TÔN ĐỨC HUỲNH